2022 staat voor het Leeuwarder Kamerkoor in het teken van haar 40-jarig bestaan. Hoewel het eigenlijke jubileum in 2021 geweest is, kunnen we daar pas nu aandacht aan besteden, nu het corona-gebeuren gelukkig op zijn retour is.

Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen wordt helaas het concert van het Leeuwarder Kamerkoor dat op dinsdag 30 november zou plaatsvinden geannuleerd.
Wij hopen op betere tijden in 2022, zodat u ons weer kunt zien en horen bij ons eerstvolgende concert op 4 juni a.s.

Wij wensen u fijne feestdagen in goede gezondheid.

De zangeressen en zangers van het Leeuwarder Kamerkoor

We gaan weer zingen!

Het Leeuwarder Kamerkoor heeft sinds 17 maart 2020 niet meer gezongen, met uitzondering van twee repetities in corona-opstelling, in september 2020. Nu hopen we 7 september as. weer samen te gaan zingen. Wij kijken daar naar uit en hopen dat het doorgaat.

Op 5 februari 2021 heeft Eduardo López Cabello, dirigent van het Leeuwarder Kamerkoor, zijn masterexamen Koordirectie gehaald aan het Utrechts Conservatorium.

Stemt u ook op het LKK?

Hoewel het Leeuwarder KamerKoor de afgelopen maanden nauwelijks bij elkaar heeft kunnen komen om te repeteren, zijn we als individuele leden steeds thuis bezig geweest ons repertoire op peil te houden.

Het spreekt voor zich dat de lockdown naar aanleiding van COVID19 niet aan het Leeuwarder Kamerkoor voorbijgegaan is.

Marc-Antoine Charpentier 
Op zondag 7 juni 2020 zal het Leeuwarder Kamerkoor deelnemen aan de uitvoering van een concert in Utrecht, als onderdeel van het eindexamen van de vaste koordirigent Eduardo López Cabello.

Op dinsdagavond 5 november organiseren we een feestelijke Open Repetitie voor onze donateurs en Club van 100. Ook zij die donateur willen worden zijn van harte welkom!