Leeuwarder Kamerkoor

Wie zijn wij?

Het in 1981 opgerichte Leeuwarder Kamerkoor heeft zich, onder inspirerende leiding van twee toonaangevende dirigenten, ontwikkeld tot een hecht ensemble voor koorzang. De basis van ons koor is gelegd door Hoite Pruiksma. Van 2002 tot en met 2017 was Adrián Rodríguez
Van der Spoel onze bezielende dirigent, die met ons werkte aan een breed muzikaal repertoire. Met ingang van 9 januari 2018 is Eduardo López Cabello onze nieuwe vaste dirigent en artistiek leider!

Voor het repertoire wordt steeds een keuze gemaakt uit de rijke en veelzijdige schatkamer van de koorliteratuur. Meestal wordt a capella gezongen, maar ook zoeken we in de samenwerking met andere kunstenaars naar vernieuwing binnen de concertpraktijk.

Het Leeuwarder Kamerkoor zingt doorgaans in een bezetting van 24 geschoolde amateurzangers. Van de zangers wordt verwacht dat zij de partijen zelf goed en van tevoren instuderen en dat desgewenst of desgevraagd door zanglessen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de stem. De zangers zijn bij voorkeur lid van de vereniging. Daarnaast kunnen zangers als projectzanger deelnemen aan afzonderlijke projecten.

Tijdens de intensieve repetities besteden we veel aandacht aan stemvorming en klankkleur.

Het Leeuwarder Kamerkoor wil zich graag versterken met bassen en tenoren.
Iets voor u of kent u iemand? Klik dan hier.