Op 2 november is het Allerzielen, de gedenkdag voor de overledenen in de katholieke traditie. Die traditie wordt op steeds meer plekken op een moderne manier opgepakt. Sinds 2018 is dat ook in de Grote Kerk in Leeuwarden het geval.

Dit jaar is er een bijzondere coproductie ontstaan tussen het Filosofiecafé Fryslân, het Leeuwarder Kamerkoor, het Blaaskwintet BlaasVaak en de Grote Kerk. Het overkoepelende thema van de dag is ‘Troost’.

In Leeuwarden wordt de jaarlijkse dodenherdenking in de Prinsentuin al vele jaren afgesloten met een koorconcert in de Grote of Jacobijnerkerk, één van de fraaiste concertlocaties voor koormuziek in de stad. Deze koorconcerten zijn inmiddels een traditie geworden. Het Leeuwarder Kamerkoor verzorgt dit jaar het concert dat als titel heeft Peace I leave with you, naar een stuk uit het concertrepertoire van de Noorse componist Knut Nystedt.

Dit jaar zal het Leeuwarder Kamerkoor haar stem laten klinken in het vorig jaar uitgestelde, prachtige Kerstconcert, getiteld Born on a New Day, onder de bezielende leiding van haar vaste dirigent Eduardo López Cabello, inmiddels master koordirectie.

Eindelijk, na een uitstel van twee jaar vanwege corona, gaat het Leeuwarder Kamerkoor het eerder geplande Latijns-Amerikaanse concert ten gehore brengen!

2022 staat voor het Leeuwarder Kamerkoor in het teken van haar 40-jarig bestaan. Hoewel het eigenlijke jubileum in 2021 geweest is, kunnen we daar pas nu aandacht aan besteden, nu het corona-gebeuren gelukkig op zijn retour is.
We willen ons 40-jarig bestaan samen met u vieren met een feestelijk concert in de Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, met als titel: Trois beaux oiseaux du Ljouwert.

Dinsdag 30 november 2021 aanvang 20.15 uur. Dorpskerk Huizum, Huizum Dorp 67, 8934 BS Leeuwarden. Bij de ingang zal een coronacheck via de corona-app plaatsvinden.